Czym jest windykacja przedsądowa?

Windykacja przedsądowa to proces podejmowany w celu odzyskania długu lub nienależnie pobranej kwoty przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Jest to działanie podejmowane przez wierzyciela wobec dłużnika, zwykle po okresie zwłoki w spłacie długu. Windykacja przedsądowa ma na celu rozwiązanie sporu finansowego lub uregulowanie długu bez konieczności angażowania sądu.

Główne cechy windykacji przedsądowej w polskim prawie

Wierzyciel kontaktuje się z dłużnikiem w celu przekonania go do dobrowolnej spłaty długu lub zawarcia ugody. Kontakt może odbywać się drogą pisemną (np. listy, e-maile) lub telefonicznie. Wierzyciel może wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty, w których domaga się uregulowania długu w określonym terminie. Wierzyciel i dłużnik mogą próbować negocjować warunki ugody, takie jak rozłożenie długu na raty, odroczenie terminu płatności, czy obniżenie kwoty długu. W trakcie windykacji przedsądowej można zbierać dowody potwierdzające istnienie długu i warunki umowy, na podstawie której powstał.

Dalsze kroki w postępowaniu

Wierzyciel powinien monitorować, czy dłużnik ureguluje dług zgodnie z ustalonymi warunkami. Jeśli tak się nie stanie, warto podjąć dalsze kroki, takie jak rozpoczęcie postępowania sądowego. Jeśli windykacja przedsądowa nie przynosi rezultatów, wierzyciel może zdecydować się na przesłanie wezwania do zapłaty do sądu, co rozpocznie formalny proces sądowy. Prowadząc kancelarię prawniczą w Łodzi, przypominamy, że windykacja przedsądowa nie jest obowiązkowa przed rozpoczęciem postępowania sądowego, ale może być korzystna dla obu stron. Dla wierzyciela może to oznaczać oszczędność czasu i kosztów związanych z postępowaniem sądowym.