Blog

młotek sędziowski

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające?

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające to kluczowe elementy polskiego systemu prawnego, które mają na celu skuteczne dochodzenie roszczeń i ochronę interesów stron w sytuacjach, gdy dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań. W tym artykule przyjrzymy się głównym zasadom oraz etapom tych dwóch rodzajów postępowań, ukazując, jak funkcjonują w praktyce.

Czytaj więcej

pismo z windykacji

Czym jest windykacja przedsądowa?

Windykacja przedsądowa to proces podejmowany w celu odzyskania długu lub nienależnie pobranej kwoty przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Jest to działanie podejmowane przez wierzyciela wobec dłużnika, zwykle po okresie zwłoki w spłacie długu. Windykacja przedsądowa ma na celu rozwiązanie sporu finansowego lub uregulowanie długu bez konieczności angażowania sądu.

Czytaj więcej

spotkanie z doradcą

Jakie zadania obejmuje doradztwo upadłościowe?

Doradztwo upadłościowe to usługa oferowana przez specjalistów, którzy pomagają przedsiębiorstwom, organizacjom lub osobom indywidualnym w trudnej sytuacji finansowej lub prawnej. Zadania obejmujące doradztwo upadłościowe są zróżnicowane i zależą od konkretnych potrzeb klienta. Oto kilka głównych zadań, które mogą być wykonywane przez doradców upadłościowych.

Czytaj więcej

upadłość konsumencka

Na jakiej zasadzie działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny, który umożliwia osobom fizycznym, które nie są w stanie spłacić swoich długów, uwolnienie się od nich. Jest on dostępny dla osób, które stały się niewypłacalne z powodu okoliczności pozostających poza ich kontrolą, takich jak choroba lub utrata pracy. Kiedy osoba fizyczna ogłasza upadłość konsumencką, jest zwolniona z obowiązku spłaty długów. Taki proces może być długi i skomplikowany, ale wynik końcowy może zapewnić dłużnikom nowy początek i szansę na odbudowanie życia finansowego.

Czytaj więcej

biuro prawnicze

Kiedy warto korzystać z pomocy prawnika?

Znajomość przepisów prawa jest bardzo ważna. Jednak, nie każdy będzie je wszystkie pamiętał lub odpowiednio interpretował. Kiedy zachodzi potrzeba bliższego zapoznania się z przepisami, warto skorzystać z usług prawnika. Wtedy zapisy prawa staną się bardziej jasne dla klienta. Należy pamiętać, że adwokaci specjalizują się w poszczególnych dziedzinach. Dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach pomoc prawnika będzie niezbędna.

Czytaj więcej