młotek sędziowski i waga prawnicza

Prawo handlowe

Prawo handlowe wywodzi się z prawa cywilnego. Opiera się ono na elementach norm prawa prywatnego, które definiuje krajowe i międzynarodowe czynności gospodarcze i organizację przedsiębiorców. Za źródła prawa handlowego uznaje się przepisy prawa stanowionego, postanowienia umów międzynarodowych oraz regulacje umowne, które tworzą strony.

Kancelaria Inwest Inkaso świadczy usługi z zakresu prawa handlowego dla klientów z Łodzi w następującym zakresie:

  • doradztwo w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od przyjętego modelu biznesowego i składu osobowego,
  • sporządzanie umów oraz aktów założycielskich spółek osobowych i kapitałowych,
  • rejestracja spółek handlowych, wprowadzanie zmian w statutach i umowach spółek,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przy wprowadzaniu zmian danych w KRS,
  • organizacja i prowadzenie Walnych Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy,
  • przygotowywanie dokumentacji prawnej w codziennej pracy Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • optymalizacja podatkowa związana z wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • doradztwo w zakresie przejęć, fuzji i innych przekształceń spółek,
  • doradztwo przy postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących stosunków wewnątrzkorporacyjnych.

Jeśli poszukują Państwo kancelarii w Łodzi specjalizującej się w prawie handlowym, podatkowym i gospodarczym, to Inwest Inkaso będzie słusznym wyborem. Zapraszamy.