notatnik i młotek sędziowski

Prawo gospodarcze

Prawnicy z Kancelarii Inwest Inkaso specjalizują się w zagadnieniach prawa gospodarczego, świadcząc usługi dla klientów z Łodzi i okolic. 

Prawo gospodarcze odpowiada za regulację działalności gospodarczej i jest zbiorem różnych norm prawnych mówiących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i o relacjach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi w tym zakresie. 
Nie ma żadnego kodeksu, który ustanawiałby normy prawne prawa gospodarczego, ale opierają się ona na zasadach takich, jak:

  • zasada praworządności,
  • zasada proporcjonalności,
  • zasada ochrony własności,
  • zasada swobody gospodarczej,
  • zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę,
  • zasada 3D, czyli zasada decentralizacji, demonopolizacji i deregulacji.

 

Publiczne prawo gospodarcze

Opisuje ono stosunki między państwem a przedsiębiorcami takie, jak: zakładanie własnej działalności gospodarczej i zasady prowadzenia jej przez różne podmioty oraz zasady koncesjonowania. 

Bardzo ważne jest tu podkreślenie, że regulacje publicznego prawa gospodarczego są bardzo szerokie, ale głównym jego zdaniem jest zdefiniowanie roli państwa oraz zakresu ingerencji prawa i państwa w gospodarce kraju.

 

Prywatne prawo gospodarcze

Prywatne prawo gospodarcze definiuje relacje między przedsiębiorcami a konsumentami. Określa ono rodzaje spółek i sposób ich działania, czynności handlowe, zasady ogłoszenia upadłości i prawo papierów wartościowych. Za pomocą zapisów prywatnego prawa gospodarczego państwo i organy Unii organizują ich funkcjonowanie i monitorują działalność gospodarczą. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia specjalistów od prawa gospodarczego w Łodzi, to zapraszamy do kontaktu. Specjalizujemy się również w prawie handlowym.